Chọn ngôn ngữ


Thông tin

TỪ 5/10, THÍ ĐIỂM DOANH NGHIỆP TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

(DĐDN) – Bộ Công thương vừa ban hành thông tư quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

TĂNG MỨC ĐÓNG BHXH TỪ 1/1/2016

(DĐDN) – Những văn bản pháp luật mới quy định về BHXH sẽ làm thay đổi đáng kể chi phí mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) phải đóng.

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015

(DĐDN) – Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017.

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015

(DĐDN) – Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(DĐDN) – Tại buổi họp báo công bố Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 vừa diễn ra mới đây, ông Vũ Văn Họa – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Luật KTNN năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005) với những điểm mới cơ bản.

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG CON DẤU

(DĐDN) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn về mẫu con dấu.

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

(DĐDN) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải (gọi tắt là Bản công bố) và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Trang 4/77: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »