Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020    Bình luận (0)         Gửi bạn bè         Bản in