Chọn ngôn ngữ


Thông tin

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(DĐDN) – Tại buổi họp báo công bố Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 vừa diễn ra mới đây, ông Vũ Văn Họa – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Luật KTNN năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005) với những điểm mới cơ bản.

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG CON DẤU

(DĐDN) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn về mẫu con dấu.

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

(DĐDN) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 08 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải (gọi tắt là Bản công bố) và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Thông tư 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Viêt Nam

Thông tư 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Viêt Nam

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015

(Chinhphu.vn) - Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách với lao động dôi dư;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015

(Chinhphu.vn) - Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách với lao động dôi dư;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Trang 3/43: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »