Chọn ngôn ngữ


Thông tin

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 10/9/2015,UBND tỉnh ban hành văn bản số 7330/UBND-CNN gửi các Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc triển khai thực hiện văn bản số 11024/BGTVT-VT ngày 19/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Tập trung xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng lòng đường, xe tải ben để đá rơi vãi trên Quốc lộ 1K, đường tỉnh 760.

​Ngày 04/9/2015, Ban An toàn giao thông tỉnh có công văn số 146/BATGT gửi Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban ATGT thành phố Biên Hòa về việc tập trung xử lý dứt điểm vi phạm về sử dụng lòng đường, xe tải ben để đá rơi vãi trên Quốc lộ 1K, đường tỉnh 760.

Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tam An, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016.​

Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chấn chỉnh tình hình hoạt động các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016.​

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016

Ngày 4 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2015-2016.​

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

​Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6916/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”

​Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6916/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015”.

Trang 1/12: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »