Chọn ngôn ngữ


Thông tin

Triển khai văn bản, công tác thi đua năm 2018

Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các văn bản về việc thi đua khen thưởng, gồm:

Triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng

Căn cứ theo văn bản số 252/SNZ-NS ngày 17/5/2018 về việc triển khai văn bản về công tác thi đua khen thưởng. Tổng Công ty Sonadezi thông báo triển khai đến các Công ty thành viên các nội dung sau:

Hành khách được mua hàng miễn thuế trên chuyến bay đến Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/11/2015, hành khách được mua hàng miễn thuế trên tàu bay của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

DNNN phải định kỳ công khai thông tin

(Chinhphu.vn) - Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Bị phạt tới 150 triệu đồng nếu VPHC trong lĩnh vực dạy nghề

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Bị phạt tới 150 triệu đồng nếu VPHC trong lĩnh vực dạy nghề

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Tạo thuận lợi hơn nữa trong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Tạo thuận lợi hơn nữa trong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 2015

Liên Bộ Giáo dục và đào tạo – Lao động, thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020

Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Trang 1/43: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »